Inspireren van beleidsmakers | Next Food Chain

U bent hier

 

PIJLER 1

Inspireren van beleidsmakers

Het netwerk zal voorstellen formuleren over hoe het beleid de transitie in de voedingssector optimaal kan ondersteunen. De nodige klemtonen over verschillende beleidsdomeinen heen worden duidelijk geformuleerd. We zetten actief in op beleidsbeïnvloeding om het plantaardig marktaandeel te vergroten. We informeren beleidsmakers over de economische opportuniteiten van de plantaardige sector en kaarten belemmeringen voor marktgroei en innovatie aan. Het netwerk fungeert ook als aanspreekpunt voor beleidsmakers wanneer projecten rond plantaardige en gezonde voeding ontwikkeld worden. Zo kunnen ideeën en toekomstvisies efficiënt afgetoetst worden bij de belanghebbende sector.

 

PIJLER 2 >>