De Toekomst van Eiwitproductie: Een Overzicht van de Future of Protein Production Summit 2023 | Next Food Chain

U bent hier

De Toekomst van Eiwitproductie: Een Overzicht van de Future of Protein Production Summit 2023

Op 11 en 12 oktober 2023 vond de Future of Protein Production Summit plaats, een cruciaal evenement voor bedrijven die zich inzetten voor het verduurzamen van het wereldwijde voedselsysteem voor de planeet, mensen en dieren. Gehouden in het bruisende Amsterdam, bood deze boeiende conferentie een uitgelezen kans om alternatieve eiwitten te verkennen en te bespreken met vooraanstaande experts uit de voedingsindustrie. Wij waren aanwezig en maakten 5 observaties:

 

1. Snelle evolutie in kweekvlees en precisie fermentatie industrieën

Een opvallende trend die tijdens de top naar voren kwam, was de ongekende snelheid van ontwikkelingen in de kweekvlees- en precisie fermentatie-industrieën. Talloze start-ups staan te popelen om op te schalen van labniveau naar industriële productie en zoeken daarvoor partners en financiering. Veel van de industriële machines die nodig zijn om productie op grote schaal mogelijk te maken bestaan al in andere industriële takken, en ze kunnen over vaak eenvoudig worden aangepast voor de productie van alternatieve eiwitten. Wat opportuniteiten biedt voor een snelle overstap naar grotere productie eenheden. 

2. Kweekvlees value chain ontwikkelt zich razendsnel

De value chain van kweekvlees ontwikkelt zich in razendsnel tempo, met nieuwe bedrijven die zich specialiseren in verschillende aspecten van het productieproces. Een opvallend voorbeeld is het bedrijf Multus, dat AI-technologie gebruikt om het ideale groeimedium voor verschillende soorten kweekvlees te vinden. Deze specialisatie bevordert niet alleen innovatie maar versnelt ook het optimaliseren van elk afzonderlijk onderdeel van het productieproces.

3. Regelgevend kader als sleutelfactor

Een punt van aandacht tijdens de conferentie was de nood aan een helder regelgevend kader. Dit is cruciaal voor het succes van kweekvlees en precisiefermentatieproducten. In Europa is daar vooral de Novel Food Regulering van belang. Deze wordt sowieso al als erg traag ervaring (gemiddeld duurt het goedkeuren van een nieuw product 2,5 jaar), maar in de context van deze technieken is er zelfs nog geen enkele goedkeuring. Het eerste dossier uit 2019 van het Amerikaanse bedrijf Impossible Foods staat nog steeds op pauze. 

4. Belang van Life Cycle Analyses (LCA)

​Een ander, niet te vergeten, inzicht in het belang van Life Cycle Analyses (LCA) voor nieuwe producten. Dergelijke analyses spelen een cruciale rol bij het overtuigen van investeerders en consumenten van de duurzaamheid van alternatieve eiwitten. Het in kaart brengen van de milieu-impact gedurende de hele levenscyclus van een product is essentieel om transparantie en geloofwaardigheid te waarborgen.

5. Transparante Communicatie naar het Publiek

Een ander, niet te vergeten, inzicht in het belang van Life Cycle Analyses (LCA) voor nieuwe producten. Dergelijke analyses spelen een cruciale rol bij het overtuigen van investeerders en consumenten van de duurzaamheid van alternatieve eiwitten. Het in kaart brengen van de milieu-impact gedurende de hele levenscyclus van een product is essentieel om transparantie en geloofwaardigheid te waarborgen.

Effectieve communicatie naar het brede publiek is van vitaal belang voor het succes van alternatieve eiwitten. Transparantie in het productieproces is cruciaal om misconcepties over deze innovatieve producten uit de wereld te helpen. Organisaties zoals ProVeg spelen hier een belangrijke rol door te fungeren als bruggenbouwers tussen producenten en consumenten, en door te zorgen voor duidelijke en begrijpelijke informatie over de voordelen en productiemethoden van deze nieuwe eiwitbronnen.

In conclusie biedt de Future of Protein Production Summit niet alleen een glimp van de innovaties in de eiwitproductie, maar ook een kritische reflectie op de uitdagingen en kansen waarmee de industrie wordt geconfronteerd. De drive naar een duurzamer, vriendelijker en eerlijker voedselsysteem lijkt sterker dan ooit tevoren, en deelnemers zijn vastbesloten om deze visie in de praktijk te brengen.