De Doorbraak van Plantaardige Voeding in Vlaanderen | Next Food Chain

U bent hier

 

LANCERING 6 JUNI 2019

De Doorbraak van Plantaardige Voeding in Vlaanderen

Programma

9u20 Welkomstwoord

  • Bond Beter Leefmilieu, EVA vzw en VDK Bank heten u van harte welkom

9u40 - 10u20 De doorbraak van plantaardig: internationale en Vlaamse trends

  • Tobias Leenaert, auteur van ‘How to create a Vegan World’, co-oprichter van ProVeg international en EVA vzw. Impact op klimaatverandering, verhoogd bewustzijn rond dierenwelzijn, gezonde voedingstrends... de producenten van dierlijke producten kampen met stevige uitdagingen, nu al, maar zeker ook in de toekomst. Terzelfdertijd wordt er, ook door spelers in de vleesindustrie, gezocht naar oplossingen. Tobias Leenaert geeft een overzicht van zowel de belangrijkste bedreigingen als de respons daarop door de sector.

10u25 - 10u40 Getuigenis: Aoste

  • Wat drijft een vleesproducent om te gaan inzetten op meer plantaardige voeding? Aoste getuigt over hoe en waarom ze inzetten op plantaardige voeding, welk pad ze hebben afgelegd en welke obstakels ze onderweg zijn tegengekomen. Een boeiend verhaal van een bedrijf dat durft innoveren en meegaan met de tijd.

10u45 - 11u30 Van veehouder naar vegetarische slager: Jaap Korteweg 

  • Hoe besluit iemand die is opgegroeid op een boerderij tussen de koeien op het Nederlandse platteland om Vegetarische Slager te worden? Jaap Korteweg vertelt over zijn beslissing om vegetariër te worden en de zoektocht naar iets dat zijn verlangen naar vlees kon vervullen, zonder dat er dieren aan te pas zouden komen. Over de ontwikkeling van een innovatieve vleesvervanger, gemaakt van eiwitrijke en biologische lupine van Nederlandse grond. Samen met conceptmaker Niko Koffeman, chef kok Paul Bom en een toegewijd team werkt hij aan een grote omslag van dierlijk naar plantaardig vlees.

11u55 - 12u15 Getuigenis: Lidl

  • De laatste jaren is Lidl een belangrijke speler geweest in het verplantaardigen van hun producten. Waarom doen ze dit? En welke strategie zit hierachter? Duurzaamheidsmanager van Lidl Johan Lambrechts doet hun geheimen uit de doeken in deze boeiende getuigenis.

12u20 - 13u Nudging: duwtjes geven richting meer plantaardige keuzes

  • Kristof Rubens is beleidsmedewerker milieuverantwoorde consumptie bij het departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Hij studeerde toegepaste economische wetenschappen en politieke wetenschappen aan de Universiteiten van Hasselt en Gent. In zijn presentatie zal hij jullie meenemen in het verhaal van milieuverantwoorde consumptie van voeding. Wat is een milieuverantwoord voedingspatroon en hoe kunnen we de consument meekrijgen in dit verhaal? Hij brengt praktijkvoorbeelden mee uit het nudgingonderzoek en legt uit hoe de alligatorpeer ons kan helpen om een duurzamer voedingspatroon te bereiken.

13u - 14u PLANTAARDIGE NETWERKLUNCH

13u30 Officiële lancering Next Food Chain

14u-16u Workshops

  • Workshop 1: De plantaardige eiwit keten: hoe is die georganiseerd en waar zitten quick wins? Uit een recente studie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, die het wetenschappelijk, economisch en landbouwkundig potentieel van de eiwittransitie in Vlaanderen in kaart brengt, blijkt dat onze regio in alle domeinen de sleutels in handen heeft om van de transitie naar een meer plantaardig voedingspatroon een succes te maken. We hebben sterke universiteiten, gespecialiseerde onderzoeksinstituten en een innovatie voedingsindustrie. Ook onze landbouwsector kan hierop inspelen door meer eiwitgewassen te telen die als grondstof kunnen dienen voor met name vleesvervangers. De studie concludeert ook dat samenwerking tussen de Vlaamse spelers onvoldoende georganiseerd zijn. Bedrijven, onderzoeksinstellingen, ngo’s en overheden moeten de krachten bundelen. Wie zit er allemaal in de eiwitketen? In welke schakel zit jouw bedrijf? Waar zitten mogelijke quick wins? De workshop wordt ondersteund door Flanders' Food, de speerpuntcluster voor de agro-voeding in Vlaanderen. Dit uniek, strategie-gedreven platform draagt door innovatie bij tot een meer competitieve, innovatieve en duurzame agrovoedingsindustrie. Flanders’ FOOD versterkt de innovatieslagkracht van het agro-voedingssysteem door het verhogen van de wetenschappelijke en technologische kennis, hanteert hiervoor een geïntegreerde aanpak, en draagt op deze manier bij tot de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Vlaanderen.
  • Workshop 2: Hoe ga je als voedingsbedrijf concreet aan de slag met de resultaten van een consumentenbevraging? Hoe kunnen we door gebruik van data snel en makkelijk detecteren wat de klant van morgen wil? Wie is de 'nog niet' klant? Hoe big data helpen om de plantaardige omslag beter te begrijpen. Data en ik: Hoe gebruik op dit ogenblik consumentendata in mijn bedrijf? Samen is meer: Op welke manier kan 'Next Food Chain' ondersteunen in het slim inzetten van consumentendata. De workshop wordt ondersteund door Stijn Scholts, oprichter van Yatke: Het eerste Consumer Insights platform voor de Plant Based Voedings Industrie.
  • Workshop 3: Hoe kan je nudging benutten als voedingsbedrijf? Op je verpakking, in de winkel, aan het buffet... In een interactieve sessie leren de deelnemers om volgens het Duwtje-knoppenmodel en met de Duwtjetechnieken een duwtje te geven richting meer plantaardige voeding. Met veel sprekende en recente voorbeelden worden zij ingeleid in de wereld van nudging en gedragsverandering. Na de workshop hebben de deelnemers concrete handvatten voor gedragsverandering op het gebied van plantaardige voeding. Zo kunnen zij onder andere in de supermarkt, bij het buffet en via verpakkingen mensen stimuleren om vaker een plantaardige keuze te maken. De workshop wordt ondersteund door Duwtje, een onderzoeks- en adviesbureau voor gedragsverandering.
  • Workshop 4: Lokale besturen en bedrijven, samen op weg richting eiwittransitie. Overal ter wereld beginnen steden een steeds actievere rol op te nemen in het voedselsysteem en worden ze voortrekkers in de transitie naar een naar een gezonder, duurzamer en meer plantaardig voedingspatroon. Ook in Vlaanderen zien we deze trend heel duidelijk. Dat steden een katalysator kunnen zijn, wordt aangetoond door het succes van Donderdag Veggiedag, een campagne van EVA vzw die aanspoort om op Donderdag vlees of vis in te ruilen voor een veggiemaaltijd. Stad Gent besloot als eerste stad in Vlaanderen om stadsbreed in te zetten op Donderdag Veggiedag en bracht vleesvermindering op die manier in de wereldpers. In de stadsscholen en personeelsrestaurants van de stad is donderdag sindsdien veggiedag. Sinds de start van de campagne zien we dat 22% van de Gentenaars zich flexitariër of vegetariër noemen. Tijdens deze interactieve workshop ga je in gesprek met stad Gent en vertegenwoordigers van tal van andere Europese steden die werken rond voeding. Je komt te weten welke rol steden opnemen via campagnes als Donderdag Veggiedag en hoe zij kunnen samenwerken met voedingsbedrijven in het realiseren van een groter plantaardig aanbod. Deze workshop gaat door in het Engels. 

16u Plenaire terugkoppeling van de workshops en afsluitende receptie